NITRISTIC®
 Startsidan
EnglishFrågor & SvarMer om UVIBeställKontakt

 

 

 

BESKRIVNING: NITRISTIC® är en kemisk metod för att påvisa nitrit i vätskor, och används främst för att påvisa förekomsten av nitritproducerande bakterier i urin. De flesta urinvägsinfektioner orsakas av dylika bakterier, t.ex. E. coli. Ett positivt test är en säker indikation på en urinvägsinfektion, även utan symptom. Läkare bör kontaktas för vidareutredning och ev. behandling.
ANMÄRKNING: Vid urinvägsbesvär trots negativ nitrittest (gäller alla nitrittester) kan orsaken vara bakterier som ej producerar nitrit, exempelvis Staph.saprophyticus, Enterokocker el. Streptokocker och kontroll med urinodling kan då vara befogat. Nitratfattig kost kan också vara orsaken då det är nitrat bakterier reducerar till nitrit. Därför bör testen göras om vid olika tider på dygnet och nitratrik kost kan med fördel intagas.
PROVTAGNING: Stickan doppas med pappersdelen (reagensdelen) momentant i urinprovet, eller föres in i urinstrålen och avläses direkt.
REAKTIONSTID: 1 till 10 sek. beroende på nitritkoncentration.
REAKTIONSFÄRG: Alla rosa nyanser = positiv - tolkningsmall eller avläsningsapparat behövs ej. En positiv reaktion är TYDLIGT synlig!
KÄNSLIGHET: Mindre än 1 mikromol nitrit/liter.
STORLEK: 80 x 9 mm. - Passar i centrifugrör.
REAGENSYTA: 15 x 5 mm. - Lättavläst för svaga ögon.
HÅLLBARHET: Minst 2 år i oöppnad fp.
FÖRVARING: Rumstemperatur. Öppnad fp. återslutes väl.
FÖRPACKNINGAR: 
ANTAL:
Rör: 90 x 33 mm.  - 50 st. i ofärgat lufttätt rör med skruvlock. Ytterfp behövs ej. Apoteksfp: 80 x 120 mm. - 5 st i påse.
TORKMEDEL: Desiccant med färgindikator.
MILJÖ: Tomma förpackningar inkl. torkmedel kan samlas och returneras för återanvändning.

 

 

NITRISTIC® ÄR UNIK!

NITRISTIC® är den enda nitrit-test som är tillverkad med en papperstäckt bassäng där reagensen finns i pulverform. Kemikalierna kan då blandas så att de reagerar optimalt Därför har NITRISTIC® en tydligare och snabbare reaktion än övriga nitrit-tester.

 

JÄMFÖRELSE PÅ HUDDINGE SJUKHUS DÄR NITRISTIC® VAR BÄST AV ALLA NITRIT-TESTER
Denna tabell visar grad av rosa nyans efter angivet antal sekunder

Nitrit*

0 sek 10 sek 30 sek
50.0 µM  3+ 3+ 3+
12.5 µM  2+ 2+ 2+
3.2 µM 1+ 2+ 2+
1.6 µM 1+ 1+ 1+
0.8 µM --- 1+ 1+
0.0 µM --- --- ---

   * Mikromol nitrit per liter

NITRISTIC® jämfördes med N-stix®, Rapignost®, Nitur test® & Nitriphan® och bara NITRISTIC® kunde avläsas med halverad mängd nitrit per liter jämfört med de andra. Detta borde innebära att användande av NITRISTIC® ger fler, säkrare och tydligare positiva resultat än vid användande av övriga.

 

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE TESTERNA

EGENSKAPER

NITRISTIC® 

NITUR TEST® 

N-STIX® 

Reagerar på nitrithalt under 1.6 µM

Ja

Nej

Nej

Stor lättavläst reagensdel

Ja

Nej

Nej

Svar inom 10 sek.

Ja

Nej

Nej

Finns på apoteket

Ja

Ja

Nej

Skruvlock

Ja

Nej

Ja

Torkmedel i botten på fp

Ja

Nej

Ja

Torkmedel med färgindikator

Ja

Nej

Nej

Kan köpas direkt från fabrik

Ja

Nej

Nej

Svensktillverkad

Ja

Nej

Nej

 

FÖRELAR MED NITRISTIC®

SÄKERHET: NITRISTIC® reagerar på lägre nitrithalt och därmed kan fler UVI upptäckas tidigare.  
NITRISTIC® reagerar omedelbart så att väntetid på svar elimineras.  
NITRISTIC® reagerar med tydligare färgomslag för säkrare avläsning.  
NITRISTIC® har större reagensyta för säkrare avläsning.
HANDHAVANDE: 
NITRISTIC® är förpackad i en burk med skruvlock som enkelt kan öppnas och stängas.  
NITRISTIC® har absorberande papper så att patienten själv kan urinera på stickan
EKONOMI: NITRISTIC® har historiskt alltid haft lägre pris pga fabriksförsäljning
MIILJÖ: NITRISTIC® är förpackad i burkar som kan samlas och returneras med torkmedel och lock för återanvändning. Även torkmedlet kan alltså regenereras och återanvändas

 

 
TILLVERKARE: RAERAD Products
ADRESS: Slottsvägen 1, 47537 BOHUS-BJÖRKÖ
E-MAIL:

info@nitristic.com

HEMSIDA: www.nitristic.com

Copyright  RAERAD