NITRISTIC®
 Startsidan
Frågor & SvarMer om UVIBeställKontakt

 

 

 

BESKRIVNING: NITRISTIC® är en kemisk metod för att påvisa nitrit i vätskor, och används främst för att påvisa förekomsten av nitritproducerande bakterier i urin. De flesta urinvägsinfektioner orsakas av dylika bakterier, t.ex. E. coli. Ett positivt test är en säker indikation på en urinvägsinfektion, även utan symptom. Läkare bör kontaktas för vidareutredning och ev. behandling.  
ANMÄRKNING: Vid urinvägsbesvär trots negativ nitrittest (gäller alla nitrittester) kan orsaken vara bakterier som ej producerar nitrit, exempelvis Staph.saprophyticus, Enterokocker el. Streptokocker och kontroll med urinodling kan då vara befogat. Nitratfattig kost kan också vara orsaken då det är nitrat bakterier reducerar till nitrit. Därför bör testen göras om vid olika tider på dygnet och nitratrik kost kan med fördel intagas.
PROVTAGNING: Stickan doppas med pappersdelen (reagensdelen) momentant i urinprovet, eller föres in i urinstrålen och avläses direkt.
REAKTIONSTID: 1 till 30 sek. beroende på nitritkoncentration.
REAKTIONSFÄRG: Alla rosa nyanser = positiv - tolkningsmall eller avläsningsapparat behövs ej. En positiv reaktion är TYDLIGT synlig!
STORLEK: 80 x 9 mm. - Passar i centrifugrör.
REAGENSYTA: 15 x 5 mm. - Lättavläst för svaga ögon.
HÅLLBARHET: Minst 2 år i oöppnad fp.
FÖRVARING: Rumstemperatur. Öppnad fp. återslutes väl.
TORKMEDEL: Desiccant med färgindikator.
MILJÖ: Tomma förpackningar inkl. torkmedel kan samlas och returneras för återanvändning.

 

 

 

 
TILLVERKARE: RAERAD Products
ADRESS: Slottsvägen 1, 47537 BOHUS-BJÖRKÖ
E-MAIL:

info@nitristic.com

HEMSIDA: www.nitristic.com

Copyright  RAERAD